top of page
team-about-schema.png
brown%20wooden%20rocking%20chair%20near%
1_edited.png

אחת לשנתיים נערכות בחירות לדירקטוריון, בבחירות מצביעים ומעמידים עצמם לבחירה, מטפלי סכמה מוסמכים בלבד.

הדירקטוריון פועל לקידום מטרות אסת"י וכל חבריו מתנדבים לתפקידם.

במידה וחבר בקהילה מעוניין ליזום פעילויות, לשתף ביוזמות פרטיות רלוונטיות או לשתף בחומרים מקצועיים – יפנה לדירקטוריון, שידון ביוזמות ובקידומן.

חברי הדירקטוריון 2024 – קישור

1.png

אסת"י – ארגון סכמה תרפיה ישראל, הוקם בשנת 2019 מתוך שאיפה לייצר בית למטפלי הסכמה תרפיה בישראל.

​מטרות אסת"י :

  1. לחזק, להגדיל ולטפח את קהילת מטפלי הסכמה תרפיה בישראל.

  2. לבסס קשרים אם ארגוני סכמה תרפיה בינלאומיים, כמו ISST.

  3. להפיץ את הסכמה תרפיה בקרב קהילות מטפלים שונות בארץ.

  4. להפיץ את הסכמה תרפיה בקרב הקהל הרחב.

 

אסת"י תפעל לטיפוח מרחב מקצועי שיכלול למידה משותפת, קידום יוזמות מחקריות וקליניות ושיתופי פעולה מקצועיים בין חברי הארגון ובינם לבין אנשי מקצוע מגישות נוספות.

תקנון אסת"י - קישור – לחץ כאן.

about-schema.png
על השיטה

על השיטה

מהי סכמה תרפיה

סכמה תרפיה היא גישה אינטגרטיבית בפסיכותרפיה, שהחלה להתפתח בשנות השמונים בארה"ב ומאז תופסת תאוצה בארץ ובעולם. הגישה פותחה על ידי ג'פרי יאנג ושורשיה בגישת הטיפול הקוגניטיבי של בק, עם תוספות משמעותיות של תיאוריות התפתחותיות, תיאוריות התקשרות ותיאוריות פסיכודינמיות, לצד טכניקות טיפול מבוססות חוויה. הסכמה תרפיה היא טיפול מבוסס מחקר.

בראשית דרכה, ה"סכמה תרפיה" התמקדה במענה לאנשים המתמודדים עם קשיים מתמשכים ונרחבים, שראשיתם בשנות הילדות וההתבגרות. במהלך השנים התרבו העדויות הקליניות והמחקריות ליעילותה של הגישה בטיפול במגוון קשיים ומכאובים נפשיים ובהם דיכאון, הפרעות חרדה, הפרעות אכילה ועוד.

 

העבודה הטיפולית בסכמה תרפיה, מבוססת על ההנחה כי לכולנו כבני אדם צרכים רגשיים בסיסיים ואוניברסליים, שהמענה המתמשך אליהם הוא תולדה של הסביבה בה אנו גדלים והקשרים המוקדמים שאנו חווים. המידה והאופן בהם צרכים אלה מקבלים מענה, מבסס תבניות המכונות סכמות (ועל כן סכמה תרפיה). סכמות הן לקחי חיים, ומפות באמצעותן האדם מארגן את עולמו, מבין את עצמו ואת הזולת. בנוסף, אופן המענה על הצרכים מבסס גם דרכי התמודדות ומצבים שונים של חוויה עצמית, חלקי עצמי או מודים.

מענה חסר ובלתי מותאם מתמשך, תורם להתבססות סכמות שליליות על העצמי ועל העולם, מבסס חוויות רגשיות שליליות ובהמשך מתפתחים מנגנוני התמודדות נוקשים – שהשימוש המתמשך בהם הוא מגביל ומגביר מצוקה. כך, אופני החוויה הנוקשים והמגבילים עלולים להיות דומיננטיים יותר מאופני החוויה הגמישים ובוני החוסן.

 

סכמה תרפיה מזמינה את המטופל למפגש חווייתי עם אופני חוויה שונים (מודים), הגברת המודעות לנוכחותם, למשמעותם ותפקידם ולאופן הופעתם בהתנהגות היומיומית. בהמשך הניסיון הוא להגביר מודעות לצרכים הרגשיים הבסיסיים ולטפח את מוד "הבוגר הבריא" שמסוגל לדאוג למתן מענה הולם ומציאותי לצרכים הרגשיים שלנו כאן ועכשיו.

 

הטיפול בסכמה תרפיה מתקיים בתוך קשר טיפולי מייטיב ותומך, המתמקד במתן מענה מותאם לצרכיו הרגשיים של המטופל, מתוך כוונה לבוא במגע עם "הילד הפנימי" ולבסס חוויות של הורות מייטיבה ומותאמת, כך שהמטופל יוכל להיות הורה מיטיב ומקדם עבור עצמו.

הצוות

הצוות

המייסדים

bottom of page