top of page

דימיון מודרך מס '6


אולם עם כיסאות צבעוניים
אולם עם כיסאות צבעוניים

טיקה בסיסית בסכמה תרפיה, המלווה את הטיפול החל מן ההמשגה הראשונית, דרך דיאלוג בין מודים, וכלה בתרגול מיומנויות בשלבים מתקדמים בטיפול. במפגש הנוכחי נכיר את מודל ארבעת הדיאלוגים לעבודת כסאות טרנספורמטיבית (קלוג) ונתנסה בעבודת כסאות לצורך קבלת החלטות. המפגש יכלול הדגמה של הטכניקה ולאחריו תרגול בחדרי זום.


זוג מבלה אחרי טיפול מוצלח
זוג מבלה אחרי טיפול מוצלח


טיקה בסיסית בסכמה תרפיה, המלווה את הטיפול החל מן ההמשגה הראשונית, דרך דיאלוג בין מודים, וכלה בתרגול מיומנויות בשלבים מתקדמים בטיפול. במפגש הנוכחי נכיר את מודל ארבעת הדיאלוגים לעבודת כסאות טרנספורמטיבית (קלוג) ונתנסה בעבודת כסאות לצורך קבלת החלטות. המפגש יכלול הדגמה של הטכניקה ולאחריו תרגול בחדרי זום.


טיקה בסיסית בסכמה תרפיה, המלווה את הטיפול החל מן ההמשגה הראשונית, דרך דיאלוג בין מודים, וכלה בתרגול מיומנויות בשלבים מתקדמים בטיפול. במפגש הנוכחי נכיר את מודל ארבעת הדיאלוגים לעבודת כסאות טרנספורמטיבית (קלוג) ונתנסה בעבודת כסאות לצורך קבלת החלטות. המפגש יכלול הדגמה של הטכניקה ולאחריו תרגול בחדרי זום.


טיקה בסיסית בסכמה תרפיה, המלווה את הטיפול החל מן ההמשגה הראשונית, דרך דיאלוג בין מודים, וכלה בתרגול מיומנויות בשלבים מתקדמים בטיפול. במפגש הנוכחי נכיר את מודל ארבעת הדיאלוגים לעבודת כסאות טרנספורמטיבית (קלוג) ונתנסה בעבודת כסאות לצורך קבלת החלטות. המפגש יכלול הדגמה של הטכניקה ולאחריו תרגול בחדרי זום.


25 צפיות0 תגובות
bottom of page