top of page

סדנאות בסכמה טרפיה דימיון מודרם ושיורת מצויין

בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות


זוג בגיל השלישי אחרי טיפול בדימיון מודרך מבלה בחוף הים
זוג בגיל השלישי אחרי טיפול בדימיון מודרך מבלה בחוף הים

שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא


בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי


הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'.מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא בה מאד פעמים מגיעים אלי לקוחות שרוצים את הפיינל טאצ'. מבחינתם רק צריך טיפה להזיז ימינה שמאלה, פונט וקצת צבע ויהיה מושלם.. אני תמיד חוששת להיכנס לנעלים של מישהו אחר.. כי הטאצ' הוא הרי לא רק במראה .. יש הרבה דברים בבניה עצמה שצריך לקחת בחשבון.. בקיצור כשאני נכנסת לטאצ' אחרון מבחינתי אני נכנסת בעובי הקורה.. מה שנקרא15 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page