top of page

מר בועז ורדי

מר בועז ורדי

בועז ורדי , בן 50 נשוי + 3. בהכשרתי תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית. מוכר באיט"ה כמומחה ומדריך סיביטי ומוסמך כסכמה תרפיסט. בעל קליניקה בחיפה ובקיבוץ החותרים. במקביל לקליניקה פרטית משרת מזה כ 15 שנה כקב"ן במילואים בבית חולים 10 בחיפה. בשנים האחרונות מרצה ומדריך קבוצות מיומנויות בבית הספר סיביטי אינטגרטיבי בחיפה ובאונליין.

אני רוצה להצטרף לדירקטוריון מתוך רצון לתרום לקהילה ושואף למצוא דרכים לחזק את הקהילתיות ולקדם את הידע והמקצועיות בתחום.

אני רוצה להצטרף לדירקטוריון מתוך רצון לתרום לקהילה ושואף למצוא דרכים לחזק את הקהילתיות ולקדם את הידע והמקצועיות בתחום.

bottom of page