top of page

ד"ר מירית שני סלע

ד"ר מירית שני סלע

ד"ר מירית שני סלע, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה בטיפול ואבחון, מדריכה מוכרת באיט"ה ומוסמכת בסכמה תרפיה. עבדתי במשך 19 שנים במרפאות החוץ בשלוותה, בחלקן כפסיכולוגית אחראית. בעשור האחרון אני עובדת כמרצה מן החוץ במרכז האקדמי רופין במגמה לפסיכולוגיה קלינית ומטפלת בקליניקה פרטית. בנוסף, אני בוגרת קורס מורים ליוגה אינטגרטיבית וקורס יוגה כתרפיה.
אני מטפלת בגישה אינטגרטיבית ובתוך כך אינטגרציית גוף-נפש-רוח במגוון קשיים ומכאובים.

ברצוני להתנדב לדירקטוריון אסת"י, ראשית על מנת לתמוך בהמשך קיום קהילת המטפלים החשובה הזו, המהווה משפחה תומכת ומגדלת עבור מטפלים ממגוון גישות ובכך מגשימה רעיון של אינטגרציה בטיפול הלכה למעשה.

אשמח שנמשיך ונקיים את הפעילויות הנוכחיות ובהן מפגשי "סכמה בסלון" והכנס השנתי ובתקווה ליוזמות חדשות ונוספות.

אשמח שנמשיך ונקיים את הפעילויות הנוכחיות ובהן מפגשי "סכמה בסלון" והכנס השנתי ובתקווה ליוזמות חדשות ונוספות.

bottom of page