top of page
sharefiles.jpg

שאלונים YSQ-R

הרצאה נלווית לשאלונים
תכנן להעניק לך כלים חדשים לעבודה טיפולית חווייתית ומדויקת יותר. באמצעות שאלון הסכמות החדש, תוכל להשתמש ביצירתיות ולהתאים את הטיפול לצרכי המטופלים שלך בצורה מיטבית.

bottom of page